Listă servicii paraclinice


Servicii Decontate CNAS

Hematologie

Hemoleucogramă completă
Numărătoare reticulocite
Examen citologic al frotiului sanguin
VSH

Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO
Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh
Anticorpi specifici anti Rh la gravidă
Timp Quick și INR
APTT
Fibrinogenemie

Biochimie

Proteine totale serice
Electroforeza proteinelor serice
Feritină serică
Uree serică
Acid uric seric
Creatinină serică cu estimarea ratei de filtrare glomerulară
Bilirubină totală
Bilirubină directă
Glicemie
Colesterol seric total
HDL colesterol
LDL colesterol
Trigliceride serice
TGP
TGO
Creatinkinaza CK
Gama GT
Fosfatază alcalină
Sodiu seric
Potasiu seric
Calciu seric total
Calciu ionic seric

Magneziemie
Sideremie
Transferină seri
Fosfor (fosfat seric)
Examen complet de urină (sumar + sediment)
Dozare proteine urinare
Microalbuminuria (albumină urinară)
Raport albumină/creatinină intr-un esential de urima spontană
Albumica serica
Dozare glucoză urinară
Creatinină urinară
TTGO (test de toleranță la glucoză)
HBA1c
Alfa Amilază serică
Lipază serica
Lactadehidrogenaza (LDH)
Rezervă alcalina (Bicarbonat seric)
Vitamina B12
Acid folic

Imunologie

TSH
FT4
Parathormonul seric (PTH)
Hormonul foliculinostimulant FSH
Hormonul luteinizant (LH)
Cortizol
Testosteron
Estradiol
Progesteron
Prolactină
Anti-HAV IgM
Ag HBs
Anticorpi Anti HCV
Testare HIV la gravidă
ASLO


VDRL
Confirmare TPHA
Antigen Helicobacter Pylori
Complement seric C3
Complement seric C4
IgG seric
IgA seric
IgM seric
IgE seric
Proteina C reactivă
Factor rheumatoid
ATPO
PSA
free PSA

Bacteriologie

Examen bacteriologic exudat faringian
Urocultură
Coprocultură
Examen coproparazitologic
Depistare hemoragii oculte
Examene din secreţii vaginale
Examene din secreţii cervicale
Streptococcus agalactiae la gravide
Examene din tampon rectal-portaj

Examen din secreţii otice
Examen bacteriologic exudat nazal
Examen microbiologie din secreţii conjunctivale
Examen bacteriologic din colecție purulentă
Examen fungic din colecție purulentă
Antibiograma
Antifungigrama